BIZ hakda

Üstünlik

 • 厂区 图 40 940X800
 • 厂区 图 1

Jinhui

Giriş

“Wuxi Jinhui Lighting Manufacturing Co., Ltd.”, Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Wuxi şäheriniň Huişan etrabynyň shangşan şäher senagat parkynda ýerleşýär.Iň ýokary geografiki ýerleşiş we amatly transport bilen.
Bizde köp ýyllaryň dowamynda açyk yşyklandyryş enjamlarynyň (esasanam howly yşyklandyryş enjamlarynyň) dizaýnyna, işlenip düzülmegine we öndürilmegine bagyşlanan hünärmen dizaýn we gözleg topary bar.Zehinleri ösdürmäge we taýýarlamaga uly ähmiýet berýäris.Häzirki wagtda baý iş tejribesi bolan tehnikler, dolandyryş we ökde işgärler toparymyz bar.Şeýle hem, müşderileriň ähli aladalaryny çözmek üçin satuwdan soň hünärmen, kämil we wagtynda toparymyz bar.Häzirki wagtda 10000 inedördül metr zawod meýdany 50-den gowrak işgär we 6 hünärmen tehnik bar.

 • Professional öndüriji
  Professional öndüriji
 • Tejribeli işçiler
  Tejribeli işçiler
 • Tejribeli tehnik
  Tejribeli tehnik
 • Satuwdan soň gowy hyzmat
  Satuwdan soň gowy hyzmat
 • Garaşsyz dizaýntopary
  Garaşsyz dizaýn
  topary
 • Jogapkärli hil gözegçilik topary
  Jogapkärli hil gözegçilik topary
 • Has gowy hilli önüm öndürmek üçin gowy proses
  Has gowy hilli önüm öndürmek üçin gowy proses
 • Şahadatnama
  Şahadatnama

önümleri

Innowasiýa

 • JHTY-9003A CE we ROHS bolan öýler üçin açyk LED bag çyrasy

  JHTY-9003A Açyk yşyk LED ...

  Önümiň beýany Gün gijesi lamp Çyra jaýy ýokary hilli örtükli alýumin we poslama garşy tozan örtük bilen ýerüsti bejergini ulanýar.CE şahadatnamasy bilen.LED bag çyralarynyň daşarda ulanmak üçin amatlydygyna göz ýetiriň.Ajaýyp ýylylyk radiasiýasy, optiki we elektrik mümkinçilikleri.● Bu ýagtylykda reflektorlaryň 80% -den gowragy we 90% -den gowrak ýagtylyk geçirijisi bolan açyk örtük bar.Tran materialy ...

 • Pes woltly bag çyralary

  Pes bilen bag çyralary ...

  Önümiň beýany Gün gijesi lamp Çyra jaýynda ýokary hilli alýuminiý ulanylýar we aç-açan örtük materialy PC ýa-da PMMA we süýtli reňkli pil süňkünden ýarym aý şekilli iki sany açyk örtükdir.Light lightagtylyk çeşmesi ajaýyp ýylylyk radiasiýasyna, optiki we elektrik mümkinçiliklerine eýedir.Lightagtylyk çeşmesi hökmünde LED modullary we ýokary hilli Philips çip LED çipleri saýlanan halkara moda draýwerleri bilen enjamlaşdyrylyp bilner....

 • LED yşyk çeşmesi bilen 5 ýyl kepillik bagy çyrasy

  5 ýyl kepillik bagy ...

  Önümiň beýany Gün gijesi lamp Çyra jaýynda ýokary hilli alýuminiý ulanylýar we aç-açan örtük materialy PC ýa-da PMMA we süýtli reňkli pil süňkünden ýarym aý şekilli iki sany açyk örtükdir.High highokary öndürijilikli we uzak ömürli LED ýagtylyk çeşmeleri bilen enjamlaşdyrylan ýagtylyk çeşmesi, LED bag çyralarynyň daşarda ulanylmagy üçin amatlydygyny üpjün edýär.Lightagtylyk çeşmesi ajaýyp ýylylyk şöhlelenmesine, optiki we elektrik mümkinçiliklerine eýedir.Enjamlaşdyrylyp bilner ...

 • Awtoulag duralgasy üçin CE şahadatnamasy bolan TYDT-13 LED park çyrasy

  TYDT-13 LED park çyrasy ...

  Önümiň beýany Gün gijesi lamp Çyra jaýy, owadanlamak we poslama garşy arassa poliester elektrostatik pürküji bilen ýokary hilli alýumin we ýerüsti bejergini ulanýar.Aç-açan örtük materialy PC ýa-da PMMA.Bu lampa jaýy we ýele çydamly örtük we dürli açyk gurşawlara we howa şertlerine çydap bilýär.● Bizde önümçilik prosesinde hünär hiline gözegçilik topary bar ...

 • TYDT-13 Philips, açyk bag we howly üçin yşyk berdi

  TYDT-13 Philips Led L ...

  Önümiň beýany Gün gijesi lamp Çyra jaýy ýokary hilli alýuminiý ulanylýar we aç-açan örtük materialy PC ýa-da PMMA.Bu lampa jaýy we ýele çydamly örtük we dürli açyk gurşawlara we howa şertlerine çydap bilýär.Ony owadanlamak we poslama garşy arassa poliester elektrostatik sepmek bilen ýerüsti bejermek.Lamp Çyra berkidijileri poslamaýan polatdan ýasalan materiallary kabul edýär....

HABARLAR

Ilki bilen hyzmat

 • Yşyklandyryş pudagynyň ýolbaşçylary 2024-nji ýyl üçin pudagyň ýagdaýyny çaklaýarlar (Ⅴ)

  Yşyklandyryş pudagynyň ýolbaşçylary 2024-nji ýyl üçin pudagyň ýagdaýyny çaklaýarlar (Ⅴ)

  Her welaýat senagat birleşiginiň baş sekretary, yşyklandyryş pudagynyň lideri, geljege, 2024-nji ýylda ýüze çykjak kynçylyklara we kynçylyklara dürli garaýar. Bazar dolanyşygy we hyzmat hünär komitetiniň Baş sekretary Ni Çenglong ...

 • 2024 Frankfurt çyrasy + bina sergisi

  2024 Frankfurt çyrasy + bina sergisi

  2024-nji ýylyň Frankfurt Light + Building sergisi 2024-nji ýylyň 3-nji martyndan 8-nji martyna çenli Germaniýanyň Frankfurt şäherindäki Frankfurt sergi merkezinde geçirildi.“Light + Building” her iki ýylda bir gezek Germaniýanyň Frankfurt sergi merkezinde geçirilýär.Dünýädäki iň uly yşyklandyryş we gurluşyk ...